Systemy natryskowe DOSSOLAN/ TERMOGRAN oraz farby pęczniejące HENSOTHERM 360KS
 
system natryskowy TERMOGRAN
 
system natryskowy TERMOGRAN