Termomodernizacja budynków w świetle nowych przepisów

Od 1 stycznia 2014 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powienny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zmienia wymagania zwiazane z oszczędnością energii, w tym dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. 

 

Zapraszamy do lektury wypowiedzi eksperckiej Bartłomieja Śleziońskiego - Prezesa Zarządu Kemtherm Polska Sp. z o.o. na temat przyczyn i konsekwencji zmian prawnych. 

 

pobierz artykuł w pdf