Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa - farby ogniochronne i inne rozwiazania

KEMATHERM Polska specjalizuje się w zabezpieczeniach ogniochronnych konstrukcji stalowych i żelbetowych z zastosowaniem ogniochronnych farb pęczniejących HENSOTHERM 360 KS oraz tynków włóknistych DOSSOLAN 2000S, a także TERMOGRAN. 

 
SYSTEM NATRYSKOWY DOSSOLAN 2000S

CZYM JEST DOSSOLAN 2000S

Zaprawa DOSSOLAN 2000S produkowana jest w postaci suchej mieszanki cementów specjalnych, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących. Tynk ten jest natryskiwany za pomocą agregatów pompująco-natryskowych na powierzchnie zabezpieczanych elementów. Po związaniu i stwardnieniu powstaje plastyczny tynk
o właściwościach ogniochronnych.

 

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Masa natryskowa DOSSOLAN 2000S przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych następujących elementów:

- stalowe profile otwarte i zamknięte,

- konstrukcje żelbetowe - monolityczne, sprężone, kanałowe,

- blacha trapezowa,

- stropy ceramiczne.

Osiągane klasyfikacje odporności ogniowej:  F 0,5; F 1; F 1,5; F 2; F 3 i F 4 wg PN-90/B-02851.

 

 

ZALETY SYSTEMU DOSSOLAN 2000S

 

- bardzo dobre własności izolacyjne,

- szczelność wykonanej izolacji,

- odporny na korozję biologiczną i chemiczną,

- krótki czas wykonania - do 180 m² na dniówkę przy zaangażowaniu 1 agregatu,

- w pełni ekologiczne materiały (nie zawierają azbestu),

- niewielki ciężar nasypowy  - pomijalny przy obliczeniach statycznych obiektu,

- bezkonkurencyjny cenowo w stosunku do innych metod (płyty, farby pęczniejące),

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Na oczyszczone podłoże natryskuje się warstwę szczepną środka gruntującego KEMAGRUNT 1H, a następnie materiał izolacyjny DOSSOLAN 2000S. Materiał ogniochronny nanoszony jest metodą natrysku “mokre w mokre” wyłącznie przy użyciu zalecanych przez producenta agregatów. Powierzchnia po naniesieniu izolacji jest porowata (tzw “baranek”) i może być wyrównana poprzez wygładzanie lub uciskanie.

 

Podłoże stalowe, na którym będzie wykonywana izolacja ogniochronna, powinna być zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi dostosowanymi do kategorii agresywności środowiska. Prace z użyciem zaprawy DOSSOLAN 2000S można wykonywać, gdy temperatura izolowanego podłoża i otoczenia jest nie niższa niż +5ºC, temperaturę taką należy również zapewnić podczas wiązania naniesionej izolacji, tj. przez okres 28 dni.

Kontrolę grubości naniesionej warstwy wykonuje się w trakcie wykonywania prac za pomocą grubościomierza.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Gęstość tynku:                                  250 ± 50 kg/m³

Klasa reakcji na ogień:                   A1

Grubość warstwy izolacyjnej:        10 – 65 mm

Kolor:                                                  jasno szary

Temperatura przetwórstwa:           pow. +5ºC

Czas całkowitego schnięcia:         28 dni

Zużycia:

- zaprawa DOSSOLAN 2000s dla grubości 10 mm ok. 2,5 kg/m²

- podkład KEMAGRUNT 1H ok. 0,2 kg/m²

Pakowanie:

- zaprawa DOSSOLAN 2000s       worek 25 kg

- opakowanie zbiorcze                    30 worków na palecie

- podkład KEMAGRUNT 1H           kanister 20 kg

GALERIA PRODUKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA


Aprobata: Pobierz PDF
Aneks do Aprobaty 1: Pobierz PDF
Aneks do Aprobaty 2: Pobierz PDF
KDZ: Pobierz PDF
Karta Bezpieczeństwa:  Pobierz PDF
Karta Techniczna: Pobierz PDF
   

 

CZYM JEST TERMOGRAN?

Dotychczasowe metody: lekka – mokra czy sucha zabudowa są czasochłonne i uciążliwe dla lokatorów, przede wszystkim ze względu na konieczność etapowego prowadzenia prac. Dodatkowo, stosując te metody nie ma 100% pewności zachowania ciągłości izolacji, gdyż w poziomie sufitu występują bardzo często instalacje – CO, CW, gazowe lub elektryczne.

System TERMOGRAN to nowoczesna metoda natrysku materiału izolacyjnego. System składa się z zaprawy termoizolacyjnej TERMOGRAN oraz środka gruntującego KEMAGRUNT 1H. Materiał może być nakładany w trudnodostępnych miejscach niezależnie od układu instalacji. Metoda natrysku materiału izolacyjnego zapewnia sprawny przebieg prac oraz ciągłość izolacji a przez to skuteczną ochronę termiczną stropu piwnicy.

Grubość izolacji powinna być każdorazowo określana w projekcie technicznym termoizolacji budynku, gdyż zależy ona od oporu cieplnego wszystkich warstw stropu.

 

ZALETY SYSTEMU TERMOGRAN

- materiał posiada właściwości ogniochronne – klasa reakcji na ogień A1,

- niepalność - większe bezpieczeństwo budynku,

- bardzo dobre własności cieplne,

- nie wymaga konserwacji, może być malowany,

- odporny na korozję chemiczną i biologiczną,

- niezastąpiony w trudnodostępnych miejscach,

- prace nie są uciążliwe dla mieszkańców,

- izolację można wykonywać cały rok.

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonanie prac dociepleniowych metodą natrysku w systemie TERMOGRAN

Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie elementy, które nie mogą ulec zabrudzeniu: instalacje wewnętrzne, oświetlenie, okna, drzwi, istniejące regały itp. Zabezpieczenie tych elementów dokonuje się tak jak przed malowaniem, na przykład folią malarską.

1. Przygotowanie podłoża.

Należy usunąć mechanicznie wszelkie powłoki malarskie pokrywające powierzchnię sufitu. Powłoki emulsyjne mogą być usuwane szczotką drucianą, natomiast powłoki z farb kredowych i wapiennych należy zwilżyć wodą i usunąć szpachelką malarską. W przypadku zatłuszczeń powierzchnię należy zmyć ciepłą wodą pod ciśnieniem.

2. Zagruntowanie podłoża.

Na oczyszczone powierzchnie należy nanieść metodą natrysku (ewentualnie pędzlem lub wałkiem) warstwę środka gruntującego KEMAGRUNT 1H.

3. Nałożenie warstwy materiału izolacyjnego.

Materiał izolacyjny należy nanieść bezpośrednio na zagruntowane podłoże. Zaprawa TERMOGRAN nanoszona jest przy pomocy specjalnego agregatu, w którym następuje zmieszanie suchej mieszanki z wodą. Po zmieszaniu materiał jest natryskiwany na podłoże sufitu metodą “mokre na mokre”. Podkład gruntujący stanowi warstwę łączącą materiał izolacyjny z podłożem. W jednej warstwie można nałożyć grubość do 8 cm. Jeśli zachodzi

konieczność nałożenia izolacji o większej grubości, to materiał należy nanosić w dwóch warstwach, przy czym druga warstwa nie może być nałożona wcześniej niż po upływie 12 godzin. Łączna maksymalna grubość warstw nie może przekroczyć 10 cm.

4. Wyrównanie powierzchni warstwy izolacyjnej.

Zaprawa TERMOGRAN po jej nałożeniu na powierzchnię sufitu posiada strukturę “baranka”. W celu uzyskania równej powierzchni sufitu należy wygładzić powierzchnię nałożonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego wałka gumowego lub pacy stalowej.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Gęstość tynku:                                                150 ± 30 kg/m³

Klasa reakcji na ogień:                                 A1 (niepalny)

Grubość warstwy izolacyjnej:                       do 100 mm

Kolor:                                                                jasno szary

Temperatura wykonania:                              pow. +5ºC

Czas całkowitego schnięcia:                       28 dni

Zużycia:

- zaprawa TERMOGRAN                               ok. 1,5 - 1,8 kg/m² dla grubości 10 mm

- podkład KEMAGRUNT 1H                          ok. 0,2  kg/m²

Pakowanie:

- zaprawa TERMOGRAN                               worek 20 kg

- opakowanie zbiorcze                                   30 worków na palecie

- podkład KEMAGRUNT 1H                          kanister 20 kg

 

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-6957/2011

Atest higieniczny HK/B/0608/01/2006, HK/B/0559/01/2006

GALERIA PRODUKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA
 
Aprobata: Pobierz PDF
Atest: Pobierz PDF
Karta Bezpieczeństwa:  Pobierz PDF
Karta Techniczna: Pobierz PDF
KDZ: Pobierz PDF
 

SYSTEM FARB PĘCZNIEJĄCYCH HENSOTHERM 360 KS

 

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zestaw wyrobów HENSOTHERM 360 KS jest przeznaczony do zabezpieczania ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych o przekrojach otwartych i zamkniętych. Elementy stalowe o profilach otwartych i zamkniętych zabezpieczone zestawem farb pęczniejących HENSOTHERM 360 KS uzyskują klasę odporności ogniowej R 15, R 30, R 60, R 90 i R 120. System może być zastosowany przy zabezpieczeniu ogniochronnym profili poddanych działaniu warunków atmosferycznych, wysokiej wilgotności powietrza lub gazów agresywnych. Farba ogniochronna HENSOTHERM 360 KS to gwarancja skutecznego zabezpieczenia przed pożarem. 

 

OPIS PRODUKTU

Zestaw HENSOTHERM 360 KS składa się z trzech farb:

HENSOGRUND 2K - farby dwuskładnikowej, epoksydowej do wykonywania warstwy gruntującej, przeciwkorozyjnej, dopuszczalne są również farby alkaidowe.

HENSOTHERM 360 KS - jednoskładnikowej farby, pęczniejącej pod wpływem ognia i promieniowania cieplnego, w kolorach białym i jasnozielonym do wykonywania warstwy ogniochronnej

HENSOTOP 84 - farby jednoskładnikowej, do wykonywania warstwy nawierzchniowej.

 

ZALETY SYSTEMU HENSOTERM 360 KS

Czasy schnięcia

Podane wartości przyjęto przy temperaturze powietrza +20ºC oraz względnej wilgotności powietrza ok. 65%. Niższa temperatura powietrza, większa względna wilgotność oraz niedostateczne możliwości wietrzenia pomieszczenia wydłużają orientacyjne czasy schnięcia.

Naniesiona warstwa:

HENSOGRUND 2K 150 (g/m²) Pyłosuchość: 0,5h Sucha na dotyk: 8h Pełne utwardzenie: 24h

HENSOTHERM 360 KS 500 (g/m²) Pyłosuchość: 1h Sucha na dotyk: 24h Pełne utwardzenie: 24h

HENSOTHERM 360 KS Rapid 500 (g/m²) Pyłosuchość: 1h Sucha na dotyk: 12h Pełne utwardzenie: 12h

HENSOTOP 84 130 (g/m²) Pyłosuchosć: 1h Sucha na dotyk: 16h Pełne utwardzenie: 48h

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji mogą być wykonywane jedynie przez firmy posiadające licencję wydaną przez KEMATHERM Polska sp. z o.o.  System ogniochronny HENSOTHERM 360 KS musi być zabezpieczony od momentu wykonywania do całkowitego wyschnięcia przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych. W przypadku gdy temperatura otoczenia, materiału bądź stali wynosi poniżej +5ºC, lub gdy wilgotność względna powietrza jest powyżej 80% system ogniochronny HENSOTHERM 360 KS nie może być wykonywany. Podczas aplikacji temperatura stali powinna wynosić min. 3ºC powyżej punktu rosy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże stalowe powinno być oczyszczone mechanicznie do stopnia czystości Sa 2 1/2 według normy PN-ISO 8501-1 oraz odpylone i odtłuszczone. Na przygotowane podłoże nanieść warstwę farby antykorozyjnej Hensogrund 2K min. 150 g/m² co odpowiada 50mm suchej warstwy.

Wykonywanie warstwy pęczniejącej

Przed przystąpieniem do aplikacji farbę HENSOTHERM 360 KS należy dokładnie wymieszać aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji (np. stosując wiertarkę z mieszadłem na wolnych obrotach). Jednorazowa ilość nakładanego materiału jest ściśle uzależniona od panujących warunków atmosferycznych, które mają wpływ na lepkość materiału (im wyższa temperatura tym większe możliwe grubości). W zależności od współczynnika masywności zabezpieczanego elementu oraz żądanej klasyfikacji odporności ogniowej należy dobrać odpowiednią grubość warstwy (odczytując ją z tabeli podanej w aprobacie technicznej), którą należy nanieść. HENSOTHERM 360 KS może być nanoszony pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. W związku z dużą lepkością materiału wykonując zabezpieczenie wałkiem lub pędzlem można max. nanieść jednorazowo do 1000 g/m² materiału. Przy zastosowaniu metody natryskowej można jednorazowo nanieść do 1500 g/m² materiału. Wykonując zabezpieczenie natryskiem zalecane są agregaty zapewniające ciśnienie 200-250 atm. (rozmiar dyszy 0,019 - 0,027). Powyższe ilości są ściśle uzależnione od rodzaju profilu oraz warunków otoczenia i powinny być traktowane jako wartości orientacyjne.

Warstwa nawierzchniowa

Przed wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, a także innych warunków otoczenia warstwa HENSOTHERM 360 KS zabezpieczana jest lakierem nawierzchniowym HENSOTOP 84. Zużycie teoretyczne wynosi min. 130 g/m² co daje 60 mm suchej warstwy. Wymalowanie końcowe należy wykonywać w 2 warstwach. HENSOTOP 84 może być nakładany po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw. HENSOTOP 84 dostępny jest we wszystkich kolorach palety RAL i NCS. Możliwe jest wykonanie żądanego koloru po dostarczeniu próbki.

GALERIA PRODUKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

HENSOTHERM 360 KS

Aprobata: Pobierz PDF
   
Karta Techniczna: Pobierz PDF

 

HENSOTHERM 410 KS

Aprobata europejska: Pobierz PDF

 

HENSOTHERM 420 KS

Aprobata europejska
w oryginale
Pobierz PDF
Aprobata europejska
w języku polskim
Pobierz PDF