Termoizolacje stropów

SYSTEM TERMOGRAN

Polecamy Państwu nowatorski system izoalcji natryskowych TERMOGRAN, który w odróżnieniu od dotychczasowych metod (mokrej lub suchej), nie jest uciążliwy dla lokatorów i nie wymaga wielu etapów pracy. Dodatkowo system ten daje gwarancję ciągłości izolacji i skutecznego ocieplenia stropu - bez względu na występujące w nim instalacje. 

Czym jest TERMOGRAN?

System TERMOGRAN to nowoczesna metoda natrysku materiału izolacyjnego. System składa się z zaprawy termoizolacyjnej TERMOGRAN oraz środka gruntującego KEMAGRUNT 1H. Materiał może być nakładany w trudnodostępnych miejscach niezależnie od układu instalacji. Metoda natrysku materiału izolacyjnego zapewnia sprawny przebieg prac oraz ciągłość izolacji a przez to skuteczną ochronę termiczną stropu piwnicy.

Grubość izolacji powinna być każdorazowo określana w projekcie technicznym termoizolacji budynku, gdyż zależy ona od oporu cieplnego wszystkich warstw stropu.

 

Zalety systemu TERMOGRAN

- materiał posiada bardzo dobre właściwości ogniochronne – podnosi odpoorność stropów do 240 min. (klasa R240)

- niepalność - klasa reakcji na ogień A1

- bardzo dobre własności cieplne,

- nie wymaga konserwacji, może być malowany,

- odporny na korozję chemiczną i biologiczną,

- niezastąpiony w trudnodostępnych miejscach,

- prace nie są uciążliwe dla mieszkańców,

- izolację można wykonywać cały rok.

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wykonanie prac dociepleniowych metodą natrysku w systemie TERMOGRAN

Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy zabezpieczyć wszystkie elementy, które nie mogą ulec zabrudzeniu: instalacje wewnętrzne, oświetlenie, okna, drzwi, istniejące regały itp. Zabezpieczenie tych elementów dokonuje się tak jak przed malowaniem, na przykład folią malarską.

1. Przygotowanie podłoża.

Należy usunąć mechanicznie wszelkie powłoki malarskie pokrywające powierzchnię sufitu. Powłoki emulsyjne mogą być usuwane szczotką drucianą, natomiast powłoki z farb kredowych i wapiennych należy zwilżyć wodą i usunąć szpachelką malarską. W przypadku zatłuszczeń powierzchnię należy zmyć ciepłą wodą pod ciśnieniem.

2. Zagruntowanie podłoża.

Na oczyszczone powierzchnie należy nanieść metodą natrysku (ewentualnie pędzlem lub wałkiem) warstwę środka gruntującego KEMAGRUNT 1H.

3. Nałożenie warstwy materiału izolacyjnego.

Materiał izolacyjny należy nanieść bezpośrednio na zagruntowane podłoże. Zaprawa TERMOGRAN nanoszona jest przy pomocy specjalnego agregatu, w którym następuje zmieszanie suchej mieszanki z wodą. Po zmieszaniu materiał jest natryskiwany na podłoże sufitu metodą “mokre na mokre”. Podkład gruntujący stanowi warstwę łączącą materiał izolacyjny z podłożem. W jednej warstwie można nałożyć grubość do 8 cm. Jeśli zachodzi konieczność nałożenia izolacji o większej grubości, to materiał należy nanosić w dwóch lub trzech warstwach, przy czym następna warstwa nie może być nałożona wcześniej niż po upływie 12 godzin. Łączna maksymalna grubość warstw nie może przekroczyć 20 cm.

4. Wyrównanie powierzchni warstwy izolacyjnej.

Zaprawa TERMOGRAN po jej nałożeniu na powierzchnię sufitu posiada strukturę “baranka”. W celu uzyskania równej powierzchni sufitu należy wygładzić powierzchnię nałożonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego wałka gumowego lub pacy stalowej.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Gęstość tynku:                                               150 ± 30 kg/m³

Klasa reakcji na ogień:                                 A1 (niepalny)

Grubość warstwy izolacyjnej:                      do 200 mm

Kolor:                                                               jasno szary

Temperatura wykonania:                             pow. +5ºC

Czas całkowitego schnięcia:                          28 dni

Zużycia:

- zaprawa TERMOGRAN                              ok. 1,5 - 1,8 kg/m² dla grubości 10 mm

- podkład KEMAGRUNT 1H                         ok. 0,2  kg/m²

Pakowanie:

- zaprawa TERMOGRAN                              worek 20 kg

- opakowanie zbiorcze                                   30 worków na palecie

- podkład KEMAGRUNT 1H                         kanister 20 kg

 

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-6957/2011

Atest higieniczny HK/B/0608/01/2006, HK/B/0559/01/2006

GALERIA PRODUKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA

 


Aprobata techniczna: Pobierz PDF
Aneks nr 1 do aprobaty technicznej: Pobierz PDF
Atest: Pobierz PDF
Karta Bezpieczeństwa:  Pobierz PDF
Karta Techniczna: Pobierz PDF
KDZ: Pobierz PDF